OLIVE AND THE SARDINES MUSIC VIDEO

“White Birds in the Mountains” (Kostis Mpezos & White Birds)

Yiorgos Skrivanos | flute
Panagiota Xidi | accordion
Ιasonas Kyriakoulis | guitar
Pavlos Triantafyllou | contrabass

Sound – Yiorgos Manouselis

Extra camera – Daniel Almoril

Video by Fabula Productions